Toivo Pekkanen: I fabrikens skugga

Hurdant var livet i Finland för 100 år sen, då vi äntligen fick den självständighet vi strävat efter? Det fick vi i bokcirkeln bekanta oss med när vi läste Toivo Pekkanens verk I fabrikens skugga. Boken som kom ut 1932 såldes under kort tid i tre upplagor och fick strålande recensioner. En tid präglad av bitterhet och fanatism då känslorna svallade höga så väl till vänster som till höger utkom en bok som saknade alla drag av fanatism och där man tvärtom strävade till inre utveckling och balans.

Boken inleds med att rödgardisten, arbetaren Mikko Oino återvänder från fångläger. Han är så svag och har levat på så ynklig föda att kroppen inte klarar av den lilla fläskbit hustrun tillreder.

Samuel, 14 år, blir familjens försörjare. Han hade haft goda betyg i folkskolan, nu blir han verkstadsarbetare. Boken skildrar främst den fattiga delen av befolkningen. Ett undantag är de välgörare som har skaffat plats åt småsyskonen på barnhem och inte förstår att familjen kan tacka nej i allt sitt elände. Men Samuel och modern jobbar långa dagar för att kunna hålla ihop familjen.

Detta vuxenblivande i alltför tidig ålder har sitt pris. De forna kamraterna är ännu barn, medan Samuel är man. De jämnåriga i verkstaden är främst intresserade av att slå dank. Samuel lånar böcker på biblioteket och sköter de yngre syskonen på kvällarna. Han är annorlunda och blir därför mobbad på arbetsplatsen och mycket ensam.

Familjen sjunker ännu djupare ekonomiskt o socialt. Från att ha varit en fattig proletärfamilj har de nu blivit en familj av trasproletärer. De som ännu deltog i pappans begravning umgås inte med dem mera. Fattigdomen idealiseras inte i boken, den förädlar inte, den är ett kargt faktum.  Något som bokcirkeldeltagarna upplevde som hjärtskärande var hur lillasystern tillbringade dagarna ensam hemma eftersom hon saknade kläder att ta på sig till skolan och hur den märkligaste händelsen på hela dagen kunde vara att hon genom fönstret betraktar hur en kråka slår sig ner på gårdsbyggnaden.

Den sociala bakgrunden i boken bestäms av inbördeskriget och uppkomsten av det industriella samhället. Under inbördeskriget hade fabrikens ingenjörer stridit mot sina egna arbetare, nu behövdes dessa för att få arbetet att rulla. Tudelningen får ge vika för strävan efter ekonomisk nytta. Inom de enskilda klasserna strider man om pengar och social ställning. Denna strävan upplevs av huvudpersonen som egoistisk.

Samuel är klassmedveten men självständigt tänkande. Politiken och idéerna överskuggar aldrig det mänskliga. Han funderar på om det varit rätt av fadern att bära det röda bandet och geväret?

Ensamheten på fritiden är ett minne blott då han blir vän med Emil och Frans som också gillar att läsa och diskutera. Senare emigrerar Emil emellertid till Amerika och Samuel och Frans lyckas inte upprätthålla den gamla gemenskapen.

Boken upplevdes av bokcirkeldeltagarna som en produkt av sin tid och som delvis förlegad. Huvudpersonens bitterhet och negativa inställning till människor som han tyckte inte hade något själsligt djup kändes ställvis irriterande. Boken hade emellertid också tidlösa och till och med moderna drag. Samuels utanförskap är tidlös medan hans upplevelse av att alla strävar efter ekonomisk nytta och hans avstående från detta för egen del kunde vara taget ur en roman skriven i dag. Samuels stora intresse för naturen kändes också modern.

-Helena

Bild: Boksampo.fi

Mainokset

Gaile Parkin: Mrs Angels tårtbageri

I februari bekantade sig bokcirkeln med mrs Angel Tungarazas tårtbageri Rwandas huvudstad Kigali. Mrs Angel och hennes man Pius är hemma från Tanzania, men bor nu i Kigali för att Pius har en tidsbunden anställning som konsult vi universitet. Mrs Angel har ett litet tårtbageri i lägenheten där de bor. Parets två barn, dottern Vinas och sonen Joseph är båda döda och Angel och Pius tar hand om de fem barnbarnen. Eftersom man behöver en tårta till alla livets stora ögonblick har Angel en jämn ström av kunder. Och eftersom Angel är ”professionell” är allting som diskuteras i samband med tårtbeställningar konfidentiellt. Därför är det många av kunderna som berättar om sina liv för Angel, ofta över en kopp te och en cupcake. Efter det görs tårtbeställningen på ett flerspråkigt formulär som Angel utformat.

Det finns många som vill sitta och prata en stund med Angel. Det kommer en strid ström av både tårtbeställningar, berättelser och livsöden till hennes lilla tårtbageri. Händelserna utspelar sig kring millenieskiftet, ca sex år efter folkmordet i Rwanda år 1994. Det finns alltså en hel del att berätta. Vi får ta del av berättelser om ”viruset”, folkmordet, prostitution, gatubarn och mycket annat. Allvarliga, ofta sorgliga berättelser. Men boken genomsyras också av framtidstro, en vilja till att bygga upp och försonas. Och visst finns här en hel del humor och dråpliga historier också!

Alla deltagarna i bokcirkeln mindes händelserna i Rwanda på 1990-talet. Alla visste naturligtvis att Rwanda ligger i Afrika, men många medgav att de inte genast skulle ha klarat av att peka ut var i Afrika landet ligger. De flesta hade kollat i kartboken och vi inledde dessutom bokcirkeln med att se var landet, huvudstaden och andra platser som nämns i boken ligger. Alla var överens om att det är mycket berikande att läsa om andra kulturer och levnadssätt. Samtidigt upptäcker man att människor ändå funderar på samma saker överallt i världen, tampas med samma livsfrågor.

Alla deltagarna tyckte bra om boken Mrs Angels tårtbageri. Här vimlar visserligen av människor som kommer och går i tårtbageriet och det är inte alltid särskilt lätt att hålla reda på alla personerna. När vi pratade om de olika personerna var det ofta någon som utbrast ”aj jo, hon fanns ju också med!” Trots det stora persongalleriet och de ibland svåra ämnen som behandlades upplevdes boken ändå som i grunden mycket positiv. Medan vi diskuterade drack vi naturligtvis te eller kaffe med cupcakes!

Vi fick den här gången också besök av Yle Östnyland, som gjorde ett inslag om Bokcirkeln. Inslaget hittar du här: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/03/bokcirkeln-i-borga-oppnar-nya-varldar

-Catharina

parkin

Bild: Boksampo.fi