Anja Snellman: Hudens tid

Till sin första träff i år har den svenska bokcirkeln läst Hudens tid av Anja Snellman (Anja Kauranen).  Boken Ihon aika, som den heter på finska, är skriven 1993 och översatt till svenska 1999. Boken har filmatiserats och även satts upp på teater.

Boken handlar i korthet om en mamma som ligger döende på långvården och hennes ena dotter som kommer och besöker och tar hand om henne.  Berättelsen är främst ur dotterns perspektiv men det finns kapitel där det är mammans ungdom kommer till tals. Dottern får vid mammans död redan på att hon har en äldre bortadopterad syster och det sätter i gång ett sökande i mammans förflutna och hur mamman blev den person hon blev. Sökandet tar sig formen av både sökande i den verkliga världen och dotterns egna spekulationer. Ämnen som behandlas är livet, sexualitet, döendet och döden, familjeförhållanden, alkoholmissbruk, misshandel och skam.

Berättelsen uppbyggd så att man aldrig får reda personernas namn, inte heller vet vem det är som talar i vilket kapitel eller stycke. Detta kan vara mycket förvirrande eftersom man ibland har läst nästan hela kapitlet till slut innan man vet vem det egentligen är som talar.

Boken är välskriven med ett beskrivande språk och det är en mycket bra översättning. Språket förmår väl att förmedla tankar och stämningar. Boken baserar sig till en del på författarens egen släkthistoria, vilket lägger till en dimension i läsningen.

Boken rekommenderas av damerna i bokcirkeln!

-Tove

Hudens tid & temugg

Foto: Tove Selkälä

 

Mainokset

Tea Obreht: Tigern i Galina

Den svenska bokcirkeln avslutade våren med att läsa Tigern i Galina, som belönats med Orangepriset 2011. Författaren är den i forna Jugoslavien födda, men numera i USA bosatta debutanten Tea Obreht.

Boken börjar med att den unga läkaren Natalia reser till ett barnhem på andra sidan den nya gränsen någonstans på Balkan för att vaccinera föräldralösa barn. Hon har just fått veta att hennes morfar, som stått henne mycket nära, har dött. Morfadern och Natalia brukade bland annat besöka djurparken i staden och i morfaderns ficka fanns alltid Djungelboken som var mycket viktig för honom. Denna ramberättelse är emellertid ganska tunn och huvudparten av boken upptas av två mytologiskt färgade historier, den ena om tigern och den så kallade tigerns hustru och den andra om den dödslöse mannen.

Tigern i fråga flyr när djurparken i Belgrad bombas av nazisterna. Den gömmer sig i bergen ovanför den lilla byn Galina, där Natalias morfar växer upp. Han fängslas av den fruktade tigern liksom av den dövstumma muslimska kvinna som matar tigern och av de misstänksamma byborna börjar kallas ”tigerns hustru”. Denna kvinna lever i ett grymt äktenskap där hon får utstå rått våld från makens sida, och får kanske något slags tröst av förhållandet till tigern. Hon blir den som byborna riktar all sin vrede mot och det får ödesdigra konsekvenser.

Den dödslöse mannen korsar morfaderns väg flera gånger. Han är oförmögen att dö och kommer att vinna morfaderns Kiplingbok i en vadslagning. Morfadern som är läkare försöker på ett rationellt sätt förklara mannens förmåga att överleva i de märkligaste situationer, men tvingas inse att allting inte går att förklara.

En annan händelse, där läkarens förnuft prövas, är den då en familj låter bli att söka medicinsk hjälp för sina barns sjukdom och i stället litar på att barnen ska bli friska när man följt rådet att gräva upp ett lik och begrava dess hjärta i en viss vägkorsning. Här kunde man tycka att författaren överskred det sannolikas gräns.

Bokcirkelns deltagare upplevde boken som ganska jobbig. Det största problemet var att ramberättelsen var så tunn och att berättelsen lämnade så många lösa trådar och obesvarade frågor. Materialet hade räckt till flera böcker. En intressant åsikt som framfördes var att om det splittrade intryck boken gav på något sätt skulle återspegla det splittrade Jugoslavien. Boken skrevs om ett land i upplösning. Sannolikheten för att författaren har släktingar som varit med om grymheter som så väl offer som förövare under krigen är ju också stor, läsaren vet inte vilka händelser i boken som eventuellt är en bearbetning av sådana trauman.

Det var ändå något som saknades, man kunde inte identifiera sig med någon eller relatera till händelserna och blev därför inte så engagerad som en bok med ett så viktigt tema, som vad krig och våld gör med mänskor, skulle ha förtjänat. Så här sammanfattar författaren konflikten i det forna Jugoslavien:

”När kampen har ett syfte – att befria en från något, att undsätta oskyldiga – finns det hopp om ett slut. Men när kampen syftar till att klarlägga något – när den handlar om ens namn, om platser som ens blod är förankrat i, om sambandet mellan ens namn och vissa landmärken eller händelser – finns det inget utom hat och den långa, långsamma följden av människor som livnär sig på det och matas med det, pedantiskt, av sina föregångare. Då är kampen ändlös.”

Språket i boken var fint och översättaren förtjänar en eloge. Vi väntar med intresse på vad en författare som vid så unga år kunnat prestera en så rik, om än splittrad, debutbok ännu kommer att skriva.

-Helena

tigern

Tove Jansson: Sommarboken

Sorglig, men inte för sorglig, vemodig, vacker, otroliga naturskildringar var några av de första kommentarerna till Sommarboken.

Sommarboken berättar främst om vänskapen mellan en gammal kvinna, farmodern, och en liten flicka, Sofia. Karaktärerna har en referens till Toves egna omgivning. Farmodern refererar till Toves mamma Ham, Sofia till brorsdottern Sophia och pappan till brodern Lars. Deltagarna i bokcirkeln funderar ändå på om inte Sophia var litet för ung som förebild och att det var Tove själv som var förebilden. I boken förekommer det mycket funderingar kring livet och döden, himmelen och helvetet och hur det är att bli gammal, men den uppfattades ändå inte som en ”tung” bok av läsarna.

Sommarboken är den tredje och sista delen i den trilogi av sorgeböcker som Tove skrev efter Hams död 1970. Den första var Bildhuggarens dotter, den andra Lyssnerskan och den tredje Sommarboken som gick under arbetsnamnet Sofiasviten. Det finns inga personbeskrivningar i boken och farmodern och Sofia är alltid illustrerade med ryggen mot läsaren. Det är upp till läsaren själv att göra sig en bild av dem. Däremot är själva ön och naturen detaljerat och fantastiskt beskrivna. Pappan däremot är inte alls illustrerad utan beskrivs oftast som ”han arbetade vid bordet”.

Sommarboken har blivit en klassiker inom hennes verk. Den är filmad och dramatiserad och en av de böcker som fått störta internationella genomslaget. När Tove övergav Mumindalen och började skriva böcker för vuxna uppfattades hon som förrädare både av förläggarna och läsarna. Alla deltagarna i bokcirkeln var överens om att boken kan rekommenderas till både unga och äldre läsare och att alla kommer att ha en stor läsupplevelse framför sig.

-Kerstin

sommar