Anja Snellman: Hudens tid

Till sin första träff i år har den svenska bokcirkeln läst Hudens tid av Anja Snellman (Anja Kauranen).  Boken Ihon aika, som den heter på finska, är skriven 1993 och översatt till svenska 1999. Boken har filmatiserats och även satts upp på teater.

Boken handlar i korthet om en mamma som ligger döende på långvården och hennes ena dotter som kommer och besöker och tar hand om henne.  Berättelsen är främst ur dotterns perspektiv men det finns kapitel där det är mammans ungdom kommer till tals. Dottern får vid mammans död redan på att hon har en äldre bortadopterad syster och det sätter i gång ett sökande i mammans förflutna och hur mamman blev den person hon blev. Sökandet tar sig formen av både sökande i den verkliga världen och dotterns egna spekulationer. Ämnen som behandlas är livet, sexualitet, döendet och döden, familjeförhållanden, alkoholmissbruk, misshandel och skam.

Berättelsen uppbyggd så att man aldrig får reda personernas namn, inte heller vet vem det är som talar i vilket kapitel eller stycke. Detta kan vara mycket förvirrande eftersom man ibland har läst nästan hela kapitlet till slut innan man vet vem det egentligen är som talar.

Boken är välskriven med ett beskrivande språk och det är en mycket bra översättning. Språket förmår väl att förmedla tankar och stämningar. Boken baserar sig till en del på författarens egen släkthistoria, vilket lägger till en dimension i läsningen.

Boken rekommenderas av damerna i bokcirkeln!

-Tove

Hudens tid & temugg

Foto: Tove Selkälä

 

Mainokset

Läsutmaning: Finland 100 år

Nästa år firar vi hundraåriga Finland och för att fira det utmanar Borgå stadsbibliotek sina kunder att läsa mera. Du får bekanta dig med den finländska litteraturen ur många perspektiv! Vi har gjort en lista på 25 ämnen på basen av vilka böckerna ska väljas. En bok kan innehålla flera av de uppräknade punkterna.

Böckerna borde läsas före utgången av år 2017. Du kan be om tips i biblioteket när du ska välja böcker. Den skönlitterära tjänsten www.boksampo.fi kan också vara till hjälp.

För att delta behöver du inte anmäla dig i förväg. Anmäl dig på bibliotekets Facebooksida https://www.facebook.com/porvoonkirjasto eller i kommentarfältet i bibliotekets bokcirkelblogg efter att du läst alla böckerna, senast 15.1.2018. Vi lottar ut överraskningspriser bland dem som deltar. Vi önskar dig läsglädje!

1. En bok skriven av en finsk same/En bok som berättar om finska samer
2. En bok skriven av en finlandssvensk
3. En bok skriven av en finländsk rom/En bok som handlar om Finlands romer
4. En bok skriven av en i Finland bosatt invandrare
5. En bok som vunnit tidningen Helsingin sanomats debutantpris / Svenska Yles litteraturpris
6. En bok som fått Finlandiapriset / Ett verk av en författare som fått Svenska akademins Finlandspris
7. En bok som fått Runebergspriset
8. En bok som anknyter till inbördeskriget
9. En bok som anknyter till vinterkriget/fortsättningskriget
10. Ett diktverk som fått Tanssiva karhu-priset / Ett verk av författare som fått Arvid Mörne-priset
11. En bok som fått Kalevi Jäntti-priset / Ett verk av en författare som fått Tollanderska priset
12. En prisbelönt finländsk barnbok
13. En finländsk folksaga
14. Ett verk av en serieskapare som fått Kalle Träskalle-hatten
15. En bok skriven av en Borgåförfattare
16. En bok skriven av en finländare som hör till en sexuell minoritet eller könsminoritet
17. En feministisk bok skriven av en finländare
18. En bok där den finländska naturen har en central roll
19. En science fiction-, fantasy- eller skräckbok skriven av en finländare
20. En barnskildring skriven av en finländare
21. En biografi om en finländsk offentlig person
22. En bok med en finländsk konstnär i centrum (bildkonstnär, musiker, skådespelare, författare osv.)
23. En bok skriven av en i utlandet bosatt finländare
24. En bok av en finländsk författare vars produktion du inte tidigare läst
25. En finländsk essäsamling

tea-shop-cafe-2